Vncb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
VNCB
Việt Nam
 • Nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn kế toán giao dịch Ngân hàng;
 • Hiểu biết các quy trình nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ của CB;
 • Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
VNCB
Vĩnh Long
 • Nắm vững các quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với đối tác;
 • Nhanh nhạy trong giải quyết công việc;
VNCB
Việt Nam
 • Nắm vững nghiệp vụ tín dụng, các quy trình, quy chế của Ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan khác.
 • Có Kiến thức về thị trường tài chính, tiền tệ.
VNCB
Hà Nội
 • Có hiểu biết về hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là các rủi ro trong hoạt động Ngân hàng.
 • Có kiến thức và thực tiễn về Quản trị rủi ro Tín dụng.
VNCB
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan để phục vụ công tác chuyên môn, ưu tiên sử dụng tốt Excel, SQL và các phần mềm tương tự….
VNCB
Hà Nội
 • Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng và/hoặc có kỹ năng quản lý dự án công nghệ thông tin.
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá các yêu cầu.
VNCB
Hà Nội
 • Nắm vững nghiệp vụ triển khai và quản lý phần mềm ứng dụng và thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn và thủ tục đã ban hành.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
» Create your CV - It only takes a few seconds