Create your CV - It only takes a few seconds

Vmg Media jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYST)

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

VMG Media
Hà Nội
 • Phòng NSHC Công ty Cổ phần Truyền Thông VMG.
 • Tổng hợp, rà soát báo cáo ngày, tháng, 6 tháng, năm của các bộ phận trong Công ty.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

KẾ TOÁN DOANH THU CÔNG NỢ

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN PARTIME

VMG Media
Hà Nội
 • Hạch toán Báo nợ, báo có, Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ chung vào phần mềm kế.
 • Toán căn cứ theo chứng từ.
 • Lưu trữ chứng từ kế toán.

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

DEVELOPER

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

DATA ANALYST

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

CTV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

VMG Media
Hà Nội
 • Hỗ trợ vận hành các dịch vụ của VMG:
 • Dịch vụ SMS, Tài chính ngân hàng, Brandname...
 • Đảm bảo chất lượng, số lượng và KPI công việc theo yêu cầu của Trung tâm…

CHUYÊN GIA DBA (Database Administrator)

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • Phòng NSHC Công ty Cổ phần Truyền Thông VMG.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TRUYỀN THÔNG

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

VMG Media
Hà Nội
 • Hỗ trợ vận hành các dịch vụ của VMG:
 • Dịch vụ SMS, Tài chính ngân hàng, Brandname...
 • Đảm bảo chất lượng, số lượng và KPI công việc theo yêu cầu của Trung tâm…

06 JAVA/.NET DEVELOPERS

VMG Media
Hà Nội
 • Môi trường và chế độ đãi ngộ tại VMG:
 • Phòng NSHC Công ty Cổ phần Truyền Thông VMG.
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.
 • Phát triển các dự án mới của Công ty.

05 CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH JAVA/.NET

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài 24 lần/ năm là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương 1 năm 1 lần.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

VMG Media
Hà Nội
 • Du lịch trong nước và nước ngoài là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua:
 • VMG cam kết xét tăng lương tối thiểu 1 năm/lần.
 • Nữ từ 20 tới 25.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email