Visco Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
Hải Phòng
  • Giao dịch với ngân hàng, theo dõi các tài khoản của công ty.
  • Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
  • Theo dõi thời gian thanh toán công nợ phải trả và đề xuất thanh…
Visco Việt Nam
Hải Phòng
  • Giao dịch với ngân hàng, theo dõi các tài khoản của công ty.
  • Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
  • Theo dõi thời gian thanh toán công nợ phải trả và đề xuất thanh…
Visco Việt Nam
Hải Phòng
  • Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng và tiếp thị theo sản phẩm của công ty.
  • Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
  • Từ 22 đến 25 tuổi.
» Create your CV - It only takes a few seconds