Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 338 jobs
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Lâm Đồng +3 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận thực phẩm theo quy định.
 • Chuẩn bị các bước sơ chế và nấu nướng món ăn.
 • Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo…
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, kiểm soát CCDC, trang thiết bị để phục vụ công việc mỗi đầu ca làm việc (máy tính, máy scan, in barcode…).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Quản lý tất cả các hoạt động vận hành & kinh doanh tại Siêu thị:
 • Quản lý doanh số, chi phí, lợi nhuận, nhân sự.
 • Ít nhất 04 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật đơn hàng hàng ngày của Cửa hàng/Siêu thị từ bộ phận thu mua;
 • Tạo file cân hàng từ Picking List đã được cập nhật mới nhất từ bộ phận thu mua.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Doanh thu, giá cả, lợi nhuận của Ngành hàng phụ trách theo kế hoạch đã đặt ra của công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dịch vụ Thương mại tổng hợp VinCommerce
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng gồm đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết xung đột….
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát mọi hoạt động, doanh thu, chi phí, và đảm bảo lợi nhuận của Ngành hàng phụ trách.
 • Duy trì và phát triển tầng suất và sức mua của khách hàng trong…
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý việc vệ sinh quầy kệ, trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn.
 • Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, quản lý Nhân viên thực hiện công việc hiệu quả, an toàn.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý việc vệ sinh quầy kệ, trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn.
 • Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, quản lý Nhân viên thực hiện công việc hiệu quả, an toàn.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Doanh thu, giá cả, lợi nhuận của Ngành hàng phụ trách theo kế hoạch đã đặt ra của công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.