Vinatic jobs in Hải Phòng

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 54 jobs
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.
 • Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.
 • Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho.
 • Sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Hoạt động kinh doanh ổn định.
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán ngày công, lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho CBCNV:
 • + Kiểm tra, giám sát việc chấm công và thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của toàn…
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công việc bốc liệu, đóng bao, phân loại nguyên liệu.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
 • Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng…
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Mọi chi tiết liên hệ Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Địa chỉ:
 • Mô tả công việc - Quản lý tổ phân loại và xử lý vật liệu đảm bảo đạt mục…
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Mọi chi tiết liên hệ Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Địa chỉ:
 • Mô tả công việc - Quản lý kho nguyên liệu và kho thành phẩm.
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Mọi chi tiết liên hệ Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Địa chỉ:
 • Mô tả công việc - Kiểm soát và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải…
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Mọi chi tiết liên hệ Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Địa chỉ:
 • Mô tả công việc - Điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo nhiệm vụ,…
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Mọi chi tiết liên hệ Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Địa chỉ:
 • Mô tả công việc - Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất của công ty cho bộ…
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng theo quý, năm hoặc theo nhu cầu của Công ty trong từng giai đoạn.
 • Đăng tuyển, tổ chức tuyển dụng, làm các thủ tục tiếp nhận lao động.