Create your CV - It only takes a few seconds

Vinafintech jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Thẩm Định Khoản Vay

CÔNG TY TNHH VINAFINTECH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TNHH VINAFINTECH đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thẩm Định Khoản Vay trong ngành Tài chính/Kế…

Trợ Lý Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH VINAFINTECH
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TNHH VINAFINTECH đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Tiếng Trung trong ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ, Hành…

Nhân Viên Tối Ưu Hoá Digital Marketing

CÔNG TY TNHH VINAFINTECH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TNHH VINAFINTECH đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tối Ưu Hoá Digital Marketing trong ngành…
» Create your CV - It only takes a few seconds