Viettel Cyberspace Center jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan hệ điều hành và trình…
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Sử dụng sản phẩm với tư cách người dùng cuối.
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Mô tả công việc (Job Description):
 • QUYỀN LỢI VÀ CHÍNH SÁCH.
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Xây dựng, thử nghiệm các model hình Machine learning,…
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Mô tả công việc (Job Description):
 • QUYỀN LỢI VÀ CHÍNH SÁCH.
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng dữ liệu lớn.
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Trích chọn đặc trưng ảnh.
 • QUYỀN LỢI VÀ CHÍNH SÁCH.
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Quản trị các hạ tầng hệ thống phần cứng CNTT bao gồm các thiết…
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Khảo sát, lấy yêu cầu, thống nhất phạm vi từ khách hàng, tư…
Viettel Cyberspace Center
Hà Nội
 • Trải nghiệm sự đa văn hóa khi làm việc với nhân sự của Viettel tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp, công nghệ mới.