Create your CV - It only takes a few seconds

Vietnam Paiho Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Nhân Viên QA / QC

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 25 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên QA / QC trong ngành Thẩm định/Giám định/Quản lý chất…

Nhân Viên QA / QC - Test

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên QA / QC - Test trong ngành Thẩm định/Giám định/Quản lý…

Nhân Viên Iso - 5S - HSE

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Iso - 5S - HSE trong ngành Môi trường/Xử lý chất thải,…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự trong ngành Nhân sự, Dệt may,…

Nhân Viên QA - Test

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên QA - Test trong ngành Hành chính/Thư ký…

Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Admin)

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 15 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Admin) trong ngành Kinh doanh, Bán hàng…

Chuyên Viên Đào Tạo & Tuyển Dụng

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Đào Tạo & Tuyển Dụng trong ngành Nhân sự, Hành chính…

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh trong ngành Điện/Điện tử…

Nhân Viên Bảo Trì - Lắp Đặt

VIETNAM PAIHO LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam Paiho Ltd đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bảo Trì - Lắp Đặt trong ngành Điện/Điện tử/Điện lạnh,…
» Create your CV - It only takes a few seconds