Create your CV - It only takes a few seconds

Vietnam International Bank vib jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Software Tester

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Business Analyst (Banking)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Application Development (Banking)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra…

UX UI Designer

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Java Developer (Java,Angular,HTML,CSS)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Application Development (Banking)

Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp phục vụ hỗ trợ kinh doanh của VIB.
 • Tiền gửi, chi lương, bảo hiểm….

Digital Data Analyst (SQL)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Corporate Services Manager(Oracle,MySQL)

Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Vietnam International Bank (VIB) đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Corporate Services Manager(Oracle,MySQL) trong ngành được tuyển dụng tại…

Solution Analysis (Banking)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp phục vụ hỗ trợ kinh doanh của VIB.
 • Tiền gửi, chi lương, bảo hiểm….

Core Banking Developer (JAVA, ASP.NET)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Head of Digital Labs (Java,Angular,C#)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
 • VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và…

Mobile Developer (React Native)

Vietnam International Bank (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm hiểu các công nghệ mới, các giải pháp để đề xuất, tư vấn áp dụng tại VIB;
 • Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị,…

Database Designer/ Thiết kế ứng dụng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình của VIB.
 • Thực hiện thiết kế ứng dụng chi tiết phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
 • Kỹ năng năng giao tiếp.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.