Create your CV - It only takes a few seconds

Vietabank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs

Giao Dịch Viên

 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.
 • Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt, gửi…

Giao Dịch Viên [PGD Ô Môn, Thốt Nốt] new

Cần Thơ
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Được tham gia khóa Đào tạo Giao dịch viên chuyên nghiệp…

Nhân Viên Hành Chính

Quảng Nam
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của VietABank và của.
 • Thực hiện công tác nhân sự của Chi nhánh:
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự:

Giao Dịch Viên

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
An Giang
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Được tham gia khóa Đào tạo chuyên nghiệp dành cho CBNV…

Giao Dịch Viên [TP.HCM/Hà Nội] new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Được tham gia khóa Đào tạo Giao dịch viên chuyên nghiệp…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân [TP. Hồ Chí Minh/Hà N... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Đặc biệt có VietABank Care dành cho Cán bộ nhân viên và…

Trưởng phòng Giao dịch An Nhơn

Bình Định
 • Quản lý điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh…

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

 • Thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tìm kiếm, huy động và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ phù hợp của Ngân hàng.
 • Quảng Nam (Thị xã Điện Bàn).

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Trung tâm dữ liệu và Mạng new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản trị hạ tầng CNTT.
 • Nghiên cứu các giải pháp liên quan đến CSDL.
 • Làm việc với đối tác bên ngoài Ngân hàng hoặc các phòng…

Chuyên viên Phát triển Ứng dụng new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank....
 • Tham gia xây dựng các dự án phần mềm của VietABank chủ…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân (Tuyển gấp)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Đặc biệt được hưởng phúc lợi VietABank Care dành cho Cán…

Chuyên viên Kinh doanh Vàng và Ngoại tệ new

Hà Nội
 • Đầu mối mua bán vàng/ngoại tệ với các Đơn vị kinh doanh và khách hàng của VietABank;
 • Chịu trách nhiệm quản lý trạng thái, hạn mức vàng/ngoại tệ của toàn hàng…

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên

Hà Nội
 • VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Đặc biệt có VietABank Care dành cho Cán bộ nhân viên và người thân với tổng giá trị bồi…

Kiểm Soát Viên [Bình Dương, Phan Thiết] new

Bình Dương
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng triển khai và giám sát việc tuân…

Chuyên viên Call Center (Hà Nội)

Hà Nội
 • Môi trường làm việc vui hết sẩy có VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank.
 • Đặc biệt có VietABank Care dành cho Cán bộ nhân viên và…

Get new jobs for this search by email