Create your CV - It only takes a few seconds

Viet Green Media jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Viet Green Media tuyển dụng nhân viên kinh doanh mảng sự kiệ...

Viet Green Media
Hà Nội
 • VIET GREEN MEDIA - Makes Your Ideas Be Active.
 • A) Mô tả công việc:
 • Gặp gỡ, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện;

nhân viên tổ chức sự kiện tại Quảng Ninh

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Kiên Giang

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Nha Trang Khánh Hòa

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Hà Tĩnh

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Huế

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Đồng Nai

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhân viên tổ chức sự kiện tại Quảng Bình

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

nhanh 100 ông già, bà già noel vui tính

Viet Green Media
Hà Nội
 • VIET GREEN MEDIA - Makes your ideas be Active.
 • Viet Green Media không yêu cầu có kinh nghiệm, khi được nhận vào làm, các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể về công…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Hà Nội

Viet Green Media
Hà Nội
 • Phụ trách lên kế hoạch tổng thể và chi tiết thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và các.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Các đối tác khác v.v….

Get new jobs for this search by email