Create your CV - It only takes a few seconds

Viet Asia Foods jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên làm bộ chứng từ xuất nhập khẩu (XNK)

Viet Asia Foods
Việt Nam
 • Khi vào VAFCO đầu tiên được đào tạo những kỹ năng sau:
 • Biết nguyên tắc kiểm hàng.
 • Biết khai báo hải quan.
 • Biết đóng hàng ngoài cảng.
 • Biết về chỉ tiêu kiểm dịch.

Nhân viên bán hàng, hỗ trợ bán hàng (Theo dõi đơn hàng)

Viet Asia Foods
Việt Nam
 • Khi vào VAFCO đầu tiên được đào tạo những kỹ năng sau:
 • Biết nguyên tắc kiểm hàng.
 • Biết khai báo hải quan.
 • Biết đóng hàng ngoài cảng.
 • Biết về chỉ tiêu kiểm dịch.

Regulatory Affairs Specialist

CÔNG TY PERFETTI VAN MELLE
Bình Dương
 • Food and labelling, advertisements, toys.
 • Degree in Food Science or Chemistry.
 • Support R&D providing advice on additives, flavorings, raw materials and food law…
» Create your CV - It only takes a few seconds