Create your CV - It only takes a few seconds

Vib jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 102 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop customer complaint handling procedures that deliver best customer experience with VIB products and services;
 • Lĩnh vực Dịch vụ khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất tài sản bảo đảm cho khách hàng theo quy định của VIB;
 • Quản lý, sử dụng con dấu tuân thủ đúng quy định của VIB (theo phân công nhiệm vụ)…
Công Ty Hoàn Mỹ Kim
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là đầu mối liên hệ với các ngân hàng như MB, VPBank, VIB, HSBC….
 • CÔNG TY HOÀN MỸ KIM.
 • Công ty Hoàn Mỹ Kim là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thu hồi nợ cho các…
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao…
NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất tài sản bảo đảm cho khách hàng theo quy định của VIB;
 • Quản lý, sử dụng con dấu tuân thủ đúng quy định của VIB (theo phân công nhiệm vụ)…
Cần Thơ
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Lĩnh vực Dịch vụ khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm (i) kiểm soát, đảm bảo các hoạt động giao dịch hàng ngày tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, sử dụng con dấu tuân thủ đúng quy định của VIB (theo phân công nhiệm vụ);
 • Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khối / Ban Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng.
 • Lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Địa điểm Hồ Chí Minh.
 • Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian).
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất giải pháp mới để đáp ứng chiến lược phát triển của VIB ;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh…