Vetc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
VETC
Phú Thọ
  • Vận hành làn thu phí tự động (ETC) theo ca, kíp.
  • Phân làn, điều hành giao thông tại làn thu phí.
  • Kiểm tra, đảm bảo hoạt động của thiết bị, hệ thống.
VETC
Hà Nội
  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng BOT trong và ngoài dự án đảm bảo mục tiêu Công ty;
  • Tổ chức đàm phán, theo dõi và thực hiện hợp đồng được giao;
Thu Phí Tự Động VETC
Hà Nội
  • Tham gia xây dựng chính sách về tiền lương, thưởng, phúc lợi của Công ty.
  • Thực hiện thanh toán lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV.
  • Giải quyết quan hệ lao động ;
Thu Phí Tự Động VETC
Hà Nội
  • Thực hiện các thủ tục tiếp nhận trạm thu phí từ nhà đầu tư BOT.
  • Kiểm tra, giám sát công tác thu phí một dừng và không dừng tại các Trạm thu phí.
» Create your CV - It only takes a few seconds