Create your CV - It only takes a few seconds

Vedana Hospitality Management jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhân Sự trong ngành Thư ký /…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bảo Trì - Maintainer trong ngành…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng trong ngành Thư…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kiến Trúc Sư trong ngành Xây dựng, Kiến…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Kết Cấu trong ngành Xây dựng, Kiến…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng trong ngành Xây dựng…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 15 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Huấn Luyện Viên Mô tô Nước trong ngành…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhà Hàng - Waiter trong ngành…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Lễ Tân trong ngành Thư ký / Hành…
VEDANA HOSPITALITY MANAGEMENT
Thừa Thiên - Huế
 • Vedana Hospitality Management đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Pha Chế trong ngành Dịch vụ khách…