Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Vanco jobs

Page 1 of 4 jobs
VANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Quản lý chung tất cả các chuyền may. Làm việc với Giám đốc và phân công, hướng dẫn công nhân lên chuyền. Làm kế hoạch sản xuất cho. Có năng lực và kinh nghiệm.
VANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Làm các công việc văn phòng theo yêu cầu của cấp trên. Theo dõi đơn hàng may mặc. Tính định mức và đặt nguyên phụ liệu. Chăm chỉ, siêng năng, cố gắng.
VANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
To contact with customers in U.S.A and Taiwan. To translat customer's document to our factory. To support personnel and cashier jobs. Annual day off is 12 days.
VANCO
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Công ty May Vanco cần tuyển Trưởng ban Hoàn thành Ủi - Đóng gói: Quản lý tất cả các công nhân của ban hoàn thành đóng gói. Lên kế hoạch sắp xếp tiến độ.
» Create your CV - It only takes a few seconds