Create your CV - It only takes a few seconds

Valuetronics Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 • Chạy thử nghiệm sản phẩm mới.
 • Sử lý vấn đề phát sinh khi chạy sản phẩm mới.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý và vận hành dây chuyền sản xuất SMT.
 • Quản lý công nhân trong ca.
 • Nhận kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như kế hoạch giao hàng theo…
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực;
 • Giải quyết quyền lợi cho người lao động;
 • Xây dựng các chính sách cho người lao động;
 • Chế độ BHXH đầy đủ.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Điều hành hoạt động Quản lý chất lượng & công tác cải tiến liên tục để đạt được chỉ tiêu của phòng.
 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.
 • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn quy trình, quy định của công ty.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Theo dõi và nắm bắt tình hình chất lượng sản phẩm của ca sản xuất.
 • Theo dõi máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ của tổ.
 • Giám sát số lượng sản xuất trong ca.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Làm báo cáo sản xuất hằng ngày.
 • Kiểm tra các máy móc sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm Phân tích để tìm ra nguyên nhân cho những bản mạch bị lỗi tính năng.
 • Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kết quả phân tích.
 • Chế độ BHXH đầy đủ.
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý chất lượng sản phẩm.
 • Xây dựng các tài liệu quản lý chất lượng, đảm bảo hệ thống kiểm tra chặt chẽ tất cả các quá trình sản xuất, đảm bảo mặt kỹ thuật,…
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra tủ điện, hệ thống đèn, hệ thống PCCC, hệ thống cấp nước, bể xử lý nước thải (nếu có).
 • Kiểm tra tất cả mọi thứ về cơ sở, thiết bị điện tử.