Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng Đại Diện At Market Research jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ RESEARCH & PHARMA SDN. BHD....
Thành phố Hồ Chí Minh
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ RESEARCH & PHARMA SDN.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Junior Product Manager/Brand Manager trong ngành Y tế / Chăm sóc sức khỏe,, Tiếp thị /…
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD TẠI...
Hà Nội
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD TẠI TP HÀ NỘI đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Project Marketing Assistant trong ngành Xây…
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ RESEARCH & PHARMA SDN. BHD....
Thành phố Hồ Chí Minh
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AJ RESEARCH & PHARMA SDN.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Product Manager - Aesthetics & Dermatology trong ngành Y tế / Chăm sóc sức khỏe,, Tiếp…
SUNRISE HỘI AN RESORT
Quảng Nam
 • Builds profile within local market place through attendance at various events and local market place.
 • Provides direction on, and conducts market research and…
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CARE INTERNATIONAL TẠI...
Hà Nội
 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CARE INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Micro, Small and Medium Enterprises Financing…
Văn Phòng Đại Diện At Market Research
Ðà Nẵng
 • Biết anh văn là một lợi thế.
 • Tiếp điện thoại và chuyển giao cho các phòng ban.
 • Giao nhận giấy tờ, chuyển giao cho các phòng ban.
 • Biết kỹ năng giao tiếp.
SUNWAH VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint);
 • Research and analyze the market in Vietnam to find out new business opportunities with potential Chinese…
PULLMAN QUY NHON
Hà Nội
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • To collect market information, market trend of competitors.
 • Thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng và khách hàng mục tiêu…
PULLMAN QUY NHON
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
 • To collect market information, market trend of competitors.
 • Thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng và khách hàng mục tiêu…
» Create your CV - It only takes a few seconds