Create your CV - It only takes a few seconds

Usmart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Bán Hàng

Usmart
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ:
  • Thuộc các mã hàng, nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm như nguồn gốc, màu sắc, tính năng, bao bì...
  • 12 ngày phép/ 1 năm;
» Create your CV - It only takes a few seconds