Under Armour jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp - tập đoàn lớn Puma và Under Armour.
  • Giao tiếp hàng ngày với khách hàng.
  • Làm việc với máy tính (chương trình ERP).
Đại Hoa
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp - tập đoàn lớn Puma và Under Armour.
  • Giao tiếp hàng ngày với khách hàng.
  • Làm việc với máy tính (chương trình ERP).
» Create your CV - It only takes a few seconds