Create your CV - It only takes a few seconds

Uncle Bills ubl jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Accounting Intern

Uncle Bills (UBL)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship 191B Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/08/2020 - 28/09/2020 Kế toán - Tài chính - Thuế - Ngân hàng.

Kế Toán Kho

Uncle Bills (UBL)
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Full-time 191b Nguyễn Văn Hưởng , Thảo Điền , Quận 2, TPHCM Ho Chi Minh 21/08/2020 - 20/09/2020 Kế toán.
  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 1.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email