Create your CV - It only takes a few seconds

Tv.window jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TV.WINDOW
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cụ thể trao đồi khi phỏng vấn.
 • Nhận, gửi và phát thư.
 • Theo dõi, ghi số Công văn đi và Công văn đến.
 • Mua sắm vật tư văn phòng và theo dõi làm đề xuất thanh toán.

GIÁM SÁT THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TV.WINDOW
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai thi công các hạng mục công việc theo hợp đồng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế thi công và theo tiến đội của BCHCT;
 • Xử lý các sự cố;

NHÂN VIÊN ĐẤU THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TV.WINDOW
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đọc bản vẽ xây dựng, bóc tách khối lượng.
 • Lập hồ sơ dự toán.
 • Lập hồ sơ dự toán thi công.
 • Làm việc cùng khách hàng các công việc liên quan chào giá, đấu thầu.

Nhân Viên Kinh Doanh new

Công Ty Cổ Phần Tv.Window
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật công việc qua các kênh thông tin dự án, partner;
 • Duy trì mở rộng các mối quan hệ khách hàng hiện có.
 • Theo dõi xuyên suốt và kế thừa thông tin tiếp nhận…

Nhân Viên QS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN.WINDOW
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đọc bản vẽ xây dựng, bóc tách khối lượng;
 • Lập hồ sơ dự toán;
 • Lập hồ sơ dự toán thi công;
 • Làm việc cùng khách hàng các công việc liên quan chào giá, đấu thầu.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhà Tuyển Dụng Thục Quyên
Thành phố Hồ Chí Minh
 • [QUẬN 2] NHÂN VIÊN KINH DOANH.
 • Mức thu nhập hấp dẫn từ 7 - 20+ triệu VNĐ.
 • 2 - 5 năm, có kinh nghiệm ngành nhôm kính là lợi thế.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.