Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,678 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ chấm công cho nhân viên, ...
 • Chào đón những ứng viên.
 • Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Nhà Tuyển Dụng Phương Linh
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng chuyên viên nhân sự trong ngành được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Phương Linh.
 • Phương Linh đang cần tuyển nhân sự.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp trong ngành Hành chính, văn phòng, nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty Cổ phần Xây…
Hải Phòng
 • Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên:
 • Có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm…
Nhà Tuyển Dụng Lê Văn Tùng
Hải Phòng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên hành chính trong ngành Nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng:quận Hải An bởi Lê Văn Tùng.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên nhân sự chế độ tiền lương trong ngành Hành chính, văn phòng, nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty Cổ…
Nhà Tuyển Dụng Tài HP Lê
Hải Phòng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Cần Tuyển 05 Ứng Viên Nhân Viên Văn Phòng làm việc tại Hải Phòng.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên văn phòng trong ngành được tuyển dụng tại Hải…
Yj Link Vina
Hải Phòng
 • Kiểm soát hồ sơ và dữ liệu nhân viên.
 • Thực hiện, theo dõi và quản lý các thỏa thuận thử việc, hợp đồng lao động khi tuyển dụng nhân viên.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI&DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên hành chính trong ngành Hành chính, văn phòng, nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty CP TM &…
Cong Ty Co Phan Dich Vu Giao Hang Nhanh
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông thuộc đường tại khu vực ứng tuyển.
 • Nhấn vào dòng "ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN" bên dưới.
 • Gửi TIN NHẮN THEO CÚ PHÁP TÊN_SĐT_VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN_KHU VỰC ỨNG TUYỂN đến…