Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,543 jobs
Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan HG
Bình Dương
 • Lập Offer, quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Chế độ nghỉ dưỡng hằng năm cho nhân viên.
 • Tuyển dụng về công tác Tuyển dụng.
 • Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR).
ISU VINA
Bình Dương
 • Quản lý nhân sự hoặc các ngành liên quan.
 • Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Thông thạo excel, Word văn phòng.
 • Thỏa thuận và theo năng lực làm việc.
Công Ty TNHH Equal Việt Nam
Bình Dương
 • Tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận khi tiếp nhận yêu cầu của cấp trên.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Thực hiện công việc được giao từ cấp quản lý.
Truyền Thông Đại Việt
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, làm việc với các đơn vị Tuyển dụng để tìm ứng viên (khi Công ty có nhu cầu tuyển dụng).
 • Cơm trưa, công tác phí, ...
D VÀ D
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thường xuyên cập nhật danh bạ công nhân viên mới, nhân viên nghỉ phép, sinh nhật nhân viên, ngày Lễ, ngày kỷ niệm một cách định kỳ….
 • Thuế thu nhập cá nhân.
Công ty TNHH Hải Hà
Bình Dương
 • Mô tả công việc Công ty TNHH Hưng Thịnh cần tuyển- 2 NV VĂN PHÒNG ( 12/12 trở lên không cần kinh nghiệm)Miêu tả công việc :
 • Kcn sóng thần , Dĩ An , Bình Dương.
Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
Bình Dương
 • Tuyển dụng Nhân sự cho tất cả các bộ phận (đăng tuyển, tạo mối quan hệ với các trường, lọc hồ sơ, phỏng vấn).
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng tốt.
Công Ty TNHH Nova Ecotec
Bình Dương
 • Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn các hình thức đăng tuyển hiệu quả nhất và trình cấp trên phê duyệt.
TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống đánh giá nhân viên.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
Công ty CP Việt Hương
Bình Dương
 • + Công tác tuyển dụng.
 • + Nghiệp vụ tuyển dụng.
 • + Công tác quản lý nguồn nhân lực.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.