Tt Thanh Toán Trực Tuyến jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • Người phụ trách trực tiếp:
 • Xây dựng chính sách, cơ chế tiền lương, tính lương, thưởng và thanh toán cho người lao động.
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
TECKCOMBANK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ đối chiếu thanh toán, phí và thời hạn thực hiện các hợp đồng liên quan trong thanh toán song phương mở rộng với các Ngân hàng thương mại trong nước khác,…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…
Hà Nội
 • Trực tiếp quản lý các địa bàn trọng điểm.
 • + Ưu tiên có khả năng sử dụng, khai thác thông tin, tính giá trên Reuters, Bloomberg và các chương trình giao dịch…