Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Ts Molymer Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs
TS Molymer Việt Nam
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Thiết lập các tài liệu hướng dẫn công việc & quy trình vận hành.
  • Thực hiện pha màu, sơn mẫu lên các sản phẩm nhựa.
  • Quản lý nhân viên trong nhóm.
» Create your CV - It only takes a few seconds