Create your CV - It only takes a few seconds

Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường Miền Trung Và Tây Nguyên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Văn Phòng

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG TÂY N...
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Môi trường làm việc công sở, cạnh tranh lành mạnh, xanh, sạch, đẹp.
  • Chế độ quyền lợi, nghĩa vụ của Viên chức nhà nước.
  • Tổng hợp, phân tích thông tin.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email