Create your CV - It only takes a few seconds

Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam smetest jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định / Hiệu Chuẩn

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (SMETEST).
  • Telesale tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có nhu cầu Kiểm định/ Hiệu chuẩn thiết bị đo lường.

Kỹ Sư Phòng Hiệu Chuẩn

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (SMETEST).
  • Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường thuộc các lĩnh vực hóa lý, Môi trường, Cơ khí, Điện tử tự…

Nhân Viên Kế Toán

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (SMETEST).
  • Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
  • Khám sức khỏe định kỳ.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email