Tropical Beach Hoi An Resort jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Tropical Beach Hoi An Resort
Quảng Nam
  • Phụ trách về mặt kỹ thuật, bảo trì server, hệ thống mạng, máy tính, thiết bị văn phòng, hệ thống camera, điện thoại,….
  • Mật thông tin nội bộ.
TROPICAL BEACH HOI AN RESORT
Quảng Nam
  • Thực hiện các công việc chăm sóc cây, cắt cỏ thường xuyên và định kỳ trong khu vực được phân công.
  • Tiếp nhận các trang thiết bị và công cụ làm việc và bảo quản,…
TROPICAL BEACH HOI AN RESORT
Quảng Nam
  • Check doanh thu, vào chi phí, chiết khấu đúng tài khoản, check bill, vào các khoản quẹt thẻ.
  • Làm định lượng, tính giá thành hàng ngày, hàng tháng, làm kho, xuất…
Tropical Beach Hoi An Resort
Quảng Nam
  • Check doanh thu, vào chi phí, chiết khấu đúng tài khoản, check bill, vào các khoản quẹt thẻ.
  • Làm định lượng, tính giá thành hàng ngày, hàng tháng, làm kho, xuất…
» Create your CV - It only takes a few seconds