Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10,398 jobs
MYONE
Việt Nam
 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự định kỳ trong Công ty làm cơ sở xét tăng lương, thăng tiến cho nhân sự;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Hành chính Nhân sự trong…
Hành chính - Nhân sự
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuyên viên Hành chính Nhân sự Nhân viên hành chánh văn phòng Nhân viên hành chính Administrator Admin Staff Admin Officer Thư ký hành chánh Nhân viên hành…
Nhựa Đạt Hòa
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng nhân sự tại các công ty sản xuất.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Hành chánh – Nhân sự.
Vina MC Infonics
Vĩnh Phúc
 • Quản lý hồ sơ nhân sự.
 • Công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý nhân sự, luật hoặc tương đương.
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ.
Bình Thuận +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và giám sát nhân sự của phòng.
 • Với đội ngũ nhân viên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật đến nay có hơn 50 nhân viên có trình độ và kiến thức vững vàng…
CTY TNHH MTV JUSTMEN
Việt Nam
 • Tuyển dụng nhân sự các phòng ban cho Công ty.
 • Quản lý các hoạt động kỹ thuật của nhân sự trong Công ty.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo…
Công ty TNHH Sĩ tấn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 03 năm kinh nghiệm làm nhân sự.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR).
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
CompaReal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân sự hàng tháng/hàng quý/hàng năm đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong ngắn, trung và dài hạn của Công ty.
APG VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý nhân sự về mặt tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt nhân sự tại các công ty thành viên;.
 • Quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm về mảng hoạt…
NIC's Client
Hà Nam +2 locations
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp.