Trường Phổ Thông Liên Cấp Edison Schools jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP EDISON SCHOOLS
Hưng Yên
  • Giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng đang học liên thông lên Đại học sư phạm, Đại học hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành tuyển dụng.
  • Giảng dạy các bộ môn văn.
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP EDISON SCHOOLS
Hưng Yên
  • Giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng đang học liên thông lên Đại học sư phạm, Đại học hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành tuyển dụng.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP EDISON SCHOOLS
Hưng Yên
  • Xây dựng và thiết kế giáo án liên quan đến các môn học theo yêu cầu của nhà trường.
  • Giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng đang học liên thông lên Đại học sư phạm, Đại…
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP EDISON SCHOOLS
Hưng Yên
  • Giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng đang học liên thông lên Đại học sư phạm, Đại học hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành tuyển dụng.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP EDISON SCHOOLS
Hưng Yên
  • Giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng đang học liên thông lên Đại học sư phạm, Đại học hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành tuyển dụng.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds