Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Trà Vinh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 118 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên kho phụ trách việc kiểm kê hàng hóa, nhận hàng, phân loại, chia hàng hóa sắp xếp theo khu vực được bố trí trong kho và các công tác quản lý hàng hóa…
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • PGD Trà Cú, PGD Cầu Kè.
 • Chuyên viên xử lý nợ:
 • Chuyên viên Quản lý hành chính:
 • Chuyên viên kế toán nội bộ:
 • Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long.
 • Tiếp nhận đơn hàng từ Kho nguồn gửi về;
 • Thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ Kho đến Khách hàng thông qua nhân viên giao…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Kiểm soát hàng hóa và các yêu cầu công việc theo phân công của cấp trên.
 • Thông tin chi tiết về công việc,lương thưởng trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Hoàng Thảo Mộc
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn cho khách hàng sản phẩm của công ty tại quầy, sắp xếp trưng bày sản phẩm.
 • Ca sáng từ 7h30 - 14h30.
 • Ca chiều từ 14h30 - 21h30.
Trường Thành Việt Nam
Trà Vinh
 • Đón tiếp khách, đối tác.
 • Thông báo, phát hành các văn bản, tài liệu của công ty đến nơi nhận;
 • Quản lý công văn, tài liệu đến – đi;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Đảm bảo nguồn nhân lực đầu vào về số lượng, chất lượng và tiến độ cho các Bộ phận trong hệ thống vận hành, gồm các vị trí cốt lõi là:
 • Xử lý quan hệ lao động;
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Phụ Trách Nhân Sự - GO!
 • Trà Vinh (Sắp khai trương).
 • Võ Nguyên Giáp, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam.
 • Phụ trách nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nhân sự…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại cửa hàng.
 • Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Đảm bảo toàn bộ nhân viên phải được đào tạo về kiến thức VSATTP.
Trà Vinh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phụ trách về việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số của cửa hàng.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số theo kỳ từ cấp trên.
 • Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu doanh số.