Create your CV - It only takes a few seconds

Toproyal Flash Viet Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên hành chính nhân sự

Toproyal Flash Viet Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tuyển dung CBCNV theo yêu cầu của BGĐ.
  • Theo dõi HĐLĐ, thử việc.
  • Theo dõi hồ sơ Công đoàn, Môi trường, ATLĐ, PCCC.
  • Hỗ trợ công việc mảng Compliance.
» Create your CV - It only takes a few seconds