Tuyển dụng, tìm việc làm Today Tv

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Việc làm 1 đến 5 trong số 5
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

WAVEMAKER | Media Executive

Wavemaker
Thành phố Hồ Chí Minh
Responsible for completing weekly tracking on all campaign parameters on all TV buys. We are aligned behind our purchase journey obsession, and we help our...

BIÊN TẬP VIÊN

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
BIÊN TẬP VIÊN - Programming Editor.* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-10-2018 MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC : - Biên tập các nội dung chương trình truyền hình theo định hướng của...

NHÂN VIÊN QUAY PHIM

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN QUAY PHIM - Cameraman.* Hạn cuối nhận hồ sơ: 17-10-2018 NHIỆM VỤ : - Thực hiện việc quay phim các chương trình do Công ty yêu cầu. - Thực hiện quay...

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SỐ (KỸ THUẬT)

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SỐ (KỸ THUẬT) - Digital Viral Marketing Executive (Technical).* Hạn cuối nhận hồ sơ: 30-11-2018 NHIỆM VỤ: - Sáng tạo và dựng cơ bản nội...

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SỐ (NỘI DUNG)

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SỐ (NỘI DUNG) - Digital Viral Marketing Executive (Content).* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-10-2018 NHIỆM VỤ: - Phát triển nội dung digital phù...
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi