Tuyển dụng, tìm việc làm Today Tv

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Trang 1/7 việc làm
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Content Moderator

Scalable Press
Thành phố Hồ Chí Minh
Today, we’re on track to produce more than 12 million shipments across 185 countries. Do you enjoy tackling to-do lists?...

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN ÂM THANH

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN THƯ VIỆN ÂM THANH - Library Audio Excecutive.* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-01-2019 NHIỆM VỤ: - Lưu trữ an toàn và khoa học các file dữ liệu về bản...

Junior Content Moderation Manager

Scalable Press
Thành phố Hồ Chí Minh
Today, we’re on track to produce more than 12 million shipments across 185 countries. Scalable Press is seeking a Junior Content Moderation Manager for its...

NHÂN VIÊN KIỂM DUYỆT & LẬP LỊCH

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN KIỂM DUYỆT & LẬP LỊCH - Censorship & Scheduling Executive* Hạn cuối nhận hồ sơ: 28-02-2019 NHIỆM VỤ : - Kiểm duyệt, chịu trách nhiệm cuối cùng về...

GIÁM SÁT KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
GIÁM SÁT KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - M&E Supervisor* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-01-2019 NHIỆM VỤ : - Đảm bảo được tính liên tục trong quá trình vận hành hệ thống Kỹ thuật...

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (CHO THUÊ MẶT BẰNG)

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (CHO THUÊ MẶT BẰNG) - Senior Account Executive.* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-01-2019 NHIỆM VỤ: - Khai thác, mở rộng, phát triển thị...

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI (TÀI TRỢ)

Today TV
Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI (TÀI TRỢ) - Bussiness Development Manager (Sponsor)* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-01-2019 NHIỆM VỤ : - Chạy doanh số, quản lý...
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi