Tuyển dụng, tìm việc làm Today Tv

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Việc làm 1 đến 5 trong số 6
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

NHÂN VIÊN TIẾP TÂN KIÊM PHỤ TRÁCH HÀNH CHÁNH

Today TV - Thành phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN TIẾP TÂN KIÊM PHỤ TRÁCH HÀNH CHÁNH - Receptionist Cum Admin Executive.* Hạn cuối nhận hồ sơ: 28-06-2018 NHIỆM VỤ : A. Tiếp tân - Tiếp đón và chỉ dẫn...

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

Today TV - Thành phố Hồ Chí Minh
DẪN CHƯƠNG TRÌNH - Master of Ceremonies (MC)* Hạn cuối nhận hồ sơ: 30-06-2018 NHIỆM VỤ: - Dẫn chương trình ca nhạc. - Thực hiện công việc theo sự phân công...

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (KỸ THUẬT SỐ)

Today TV - Thành phố Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (KỸ THUẬT SỐ)-Senior Account Executive (Digital).* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-05-2018 NHIỆM VỤ: - Khai thác, mở rộng, phát triển thị...

TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI (KỸ THUẬT SỐ)

Today TV - Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI (KỸ THUẬT SỐ)-Digital Sales Manager(MTVChannel)..* Hạn cuối nhận hồ sơ: 31-05-2018 NHIỆM VỤ : - Định hướng, quản lý và phát triển các...

TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI (TÀI TRỢ)

Today TV - Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI (TÀI TRỢ) - Commercial Manager (Sponsorship).* Hạn cuối nhận hồ sơ: 30-06-2018 NHIỆM VỤ: - Quản lý và phát triển các hoạt động kinh...

Chúng tôi đã loại 1 tin tuyển dụng giống với các tin tuyển dụng được hiển thị. Để xem thêm các tin tuyển dụng này, bạn có thể lặp lại tìm kiếm của bạn có bao gồm các tin tuyển dụng bị loại bỏ.

» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi