Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Vds Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên Kho

Tnhh Vds Việt Nam
Bắc Ninh
  • Quản lý kho nguyên vật liệu hoặc kho thành phẩm.
  • Lập kế hoạch giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu.
  • Làm các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Nhân viên QC

Tnhh Vds Việt Nam
Bắc Ninh
  • Phân tích hàng lỗi trên line, lập báo cáo.
  • Kiểm tra công đoạn, hàng lỗi trên line.
  • Hỗ trợ công việc audit của bộ phận.
  • Quản lý kho hàng lỗi, kho thành phẩm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email