Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Vật Tư Và Thiết Bị K S N jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Trợ lý Giám đốc kiêm Hành chính Nhân sự

Tnhh Vật Thiết Bị K S N
Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức khách hàng bên ngoài.

Tài xế kiêm giao nhận hàng

Tnhh Vật Thiết Bị K S N
Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao nhận hàng hóa ở các công ty kinh doanh về lĩnh vực vật thiết bị.
  • Sắp xếp, bảo quản bốc dỡ hàng hóa theo đúng quy…

Kế Toán Trưởng

Tnhh Vật Thiết Bị K S N
Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thiết lập đầy đủ gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê quyết toán theo quy định của nhà nước, chịu trách nhiệm trước Công ty pháp luật về báo cáo,…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email