Tnhh Tuyết Minh Châu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Tnhh Tuyết Minh Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giảng dạy văn hóa và phong tục tập quán của Nhật Bản cho các bạn Tu nghiệp sinh, Du học sinh trước khi đi tu nghiệp/du học tại Nhật Bản.
Tnhh Tuyết Minh Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động, làm việc tại Nhật Bản.
  • Tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia các chương trình du…
» Create your CV - It only takes a few seconds