Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh MTV Kim Tường Nguyên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

Tài xế dấu b2

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kỹ sư thiết kế kết cấu

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
14.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Chỉ huy trưởng công trình

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Chỉ huy trưởng công trình hoàn thiện phần kiến trúc.
 • Phụ trách công tác hồ sơ thanh quyết toán;
 • Quản lý thi công, quản lý các thầu phụ.
 • Nam giới, trên 30 tuổi.

Kỹ sư kết cấu

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Thiết kế bên mảng kiến trúc,kết cấu nhà xưởng làm việc tại văn phòng Bình Dương.
 • Vẽ kết cấu bóc tách khối lượng tính dự toán.
 • Am hiểu dự toán công trình.

Giám sát công trình xây dựng

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kỹ sư qc xây dựng

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kỹ sư thiết kế kiến trúc

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kỹ sư đo trắc địa

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Tổ chức đo đạc, tính toán bình sai gần đúng được lưới khống chế mặt bằng, độ cao;
 • Đo đạc, tính toán, vẽ, biên tập, nghiệm thu, bàn giao được bản vẽ bình đồ, mặt…

Kế toán kho

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kỹ sư dự toán

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Đọc và hiểu bản vẽ, tính giá, dự toán, bóc tách khối lượng thi công các công trình/ dự án.
 • Lập và quản lý bảng dự toán cho từng công trình cụ thể theo từng chi…

Nhân viên thiết kế cơ điện

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Thiết kế điện nước công ty nhà xưởng.
 • Đưa ra phương án thiết kế tối ưu nhất.
 • Thuyết minh tính toán thiết kế điện nước cho dự án của mình thiết kế.

Kỹ sư dự toán

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Kế toán kho

Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
 • Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí.
 • Trực tiếp sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho.

Kỹ sư đo trắc địa

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Nhân viên trợ lý kiêm thu mua tiếng trung

Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN.
 • Công Ty Tnhh Mtv Kim Tường Nguyên là công ty chuyên lắp đặt ,sửa chửa Camera,máy tính ,máy chấm công,các hệ thống an toàn như…

Get new jobs for this search by email