Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Glaw Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế toán

Tnhh Glaw Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kê khai báo cáo thuế:
  • + Nhập liệu chứng từ đầu ra, đầu vào trên phần mềm;
  • + Tổng hợp, nộp tờ khai GTGT;
  • + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

KẾ TOÁN VIÊN

Tnhh Glaw Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kê khai báo cáo thuế:
  • + Nhập liệu chứng từ đầu ra, đầu vào trên phần mềm;
  • + Tổng hợp, nộp tờ khai GTGT;
  • + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
» Create your CV - It only takes a few seconds