Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Beta Media jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kế toán rạp -

Tnhh Beta Media
Hà Nội
  • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
  • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các quầy bán hàng-điểm KD trong cùng hệ thống.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email