Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Đâu Tư Và Phát Triển Vạn Mỹ Khánh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Tnhh Đâu Phát Triển Vạn Mỹ Khánh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Định hướng phát triển sản phẩm mới.
  • Cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới.
  • D – LƯƠNG QUYỀN LỢI.
Tnhh Đâu Phát Triển Vạn Mỹ Khánh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàn thành tốt kịp thời việc kiểm tra giá tiến độ hàng hóa, mua hàng làm thủ tục nhập khẩu theo yêu cầu kinh doanh của công ty.
  • D – LƯƠNG QUYỀN LỢI.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds