Create your CV - It only takes a few seconds

Tm Và Dv Nhã Phượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp new

TM DV Nhã Phượng
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhập hóa đơn mua hàng hóa chứng từ liên quan.
  • Lập hồ sơ báo tăng, giảm, các báo cáo chính sách của bảo hiểm xã hội, thương binh xã hội.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email