Tienphong Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/ dịch vụ không liên quan đến tiền mặt như các nghiệp vụ liên quan đến Tài khoản, Thẻ,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do Giao dịch viên chuyển đến;
 • Kiểm soát các chứng từ hạch toán;
 • Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m68 trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do Giao dịch viên chuyển đến;
 • Kiểm soát các chứng từ hạch toán;
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.
 • Đàm phán, thương lượng với Nhà cung cấp (NCC) để có các mặt hàng đa dạng, phong phú, giá tốt, tiết kiệm chi phí.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Thực hiện kế họach các hoạt động nghiệp vụ thanh toán giao dịch nguồn vốn phù hợp với kế họach chung của Phòng.
 • Tác nghịêp thanh toán giao dịch nguồn vốn:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các nhóm kinh doanh trong hoạt động hàng ngày của trung tâm.
 • Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm…
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài:
 • Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý hoạt động của Trung tâm Bán, chất lượng dịch vụ và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs của Trung tâm Bán, quản lý và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính…
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao cho Nhóm và của cá nhân.
 • Quản lý, tư vấn, đào tạo và giám sát đội ngũ Chuyên viên, Nhân viên,…
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch bán các sản phẩm cá nhân của ngân hàng (sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, tài khoản trả lương, tài khoản thanh toán) đảm bảo chỉ…