Tienphong Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 42 jobs
 • Hỗ trợ tiếp nhận và phân loại hồ sơ thanh toán, phản hồi nhanh về tính đầy đủ của bộ hồ sơ theo checklist từng nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính:
 • Thực hiện giám sát từ xa tính tuân thủ của các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo chấp hành chế độ hạch toán kế toán, tuân thủ các quy định nội bộ của Ngân hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc khách hàng đến giao dịch tại phòng máy LiveBank, hướng đến nâng cao hình ảnh Ngân hàng chuyên nghiệp.
 • Cơ hội thăng tiến và đào tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi tình hình tăng giảm dư nợ hàng ngày của dư nợ cho vay có TSBĐ.
 • Liên tục cập nhật và phân tích tình hình thị trường, xác định nhu cầu khách hàng tiềm…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nhắc nợ trực tiếp, đôn đốc trực tiếp các khách hàng quá hạn thanh toán, đảm bảo thu hồi nợ vay theo quy trình, quy định của TPBank.
 • Chịu trách nhiệm chính trong các sản phẩm huy động đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới.
 • Hướng dẫn, tư vấn, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp đối…
 • Lên kế hoạch mở mới các địa điểm LiveBank trên toàn quốc.
 • Hỗ trợ các bên khảo sát, đánh giá địa điểm và đàm phán với bên cho thuê nếu cần.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi tình hình tăng giảm dư nợ hàng ngày của dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm.
 • Liên tục cập nhật và phân tích tình hình thị trường, đơn vị kinh doanh,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra trực tiếp các Đơn vị theo kế hoạch, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng và kho quỹ theo kế hoạch, đột xuất theo phân công của…
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
Easily apply
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về…