Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27,305 jobs
Thái Bình
 • Đề xuất, xây dựng/cập nhật Bảng giá đất thị trường cho từng địa bàn.
 • Tiếp nhận, theo dõi tiến độ và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các khóa học tiếng Anh giao tiếp Effortless English, Pronunciation Workshop độc quyền đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu ra của khóa học.
The Gioi So Tran Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng khung “test case” ban đầu, định nghĩa phương pháp tiếp cận và hỗ trợ đội Test.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật (URD,SRS,ERD) để…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng khung “test case” ban đầu, định nghĩa phương pháp tiếp cận và hỗ trợ đội Test.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật (URD,SRS,ERD) để…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
HDFinance
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Thu hồi nợ trực tiếp.
 • Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận khác, xử lý và chuyển đến người có thẩm quyền… đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân…
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cùng với Trainer giảng dạy các khóa học tiếng anh giao tiếp tại Pasal.
 • Truyền cảm hứng và giúp học viên khơi nguồn đam mê học Tiếng Anh.
Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;
 • Tham mưu chiến lược phát triển hệ thống siêu thị chuỗi.
 • Am hiểu cách thức vận hành của các hệ thống bán lẻ khác nhau trên thị…
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và có tư duy phục vụ khách hàng, khéo léo xử lý tình huống phát sinh;
 • Trưởng phòng Hành chính sẽ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành…