Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16,032 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Giao Tiếp Tiếng anh khá (bắt buộc).
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Hà Nội
 • Đối tượng học tiếng Nhật.
 • Thực sự muốn gắn bó và yêu thích tiếng nhật;
 • Trình độ tương đương từ N3 trở lên (ưu tiên những người đã từng sống và làm việc tại Nhật…
HRchannels.com
Hà Nội
 • Interpreter | Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý (Tiếng Anh, $750, BH6909).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for an Interpreter in Ha Noi…
Hà Nội
 • Trình độ tiếng Nhật N2, N3 trở lên hoặc tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Ưu tiên tiếng Nhật hơn.
 • Đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...).
 • Có tư duy logic tốt.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Khả năng phiên dịch Tiếng Anh thành thạo;
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp nội…
DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1
Hà Nội
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật trở lên hoặc ưu tiên du học sinh từ Nhật.
Hà Nội
 • Có trình độ tiếng Anh tốt, đặc biệt kỹ năng đọc, dịch tài liệu, video học liệu Anh - Việt công nghệ thông tin.
 • Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận.
Dịch Thuật SNU
Hà Nội
 • Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng Đọc, Viết.
 • Biên dịch các tài liệu thuộc các chuyên ngành khác nhau.
 • Hiệu đính, chỉnh sửa các bản dịch.
 • Teller - Korean Desk - Nhân viên biết Tiếng Hàn làm việc tại Hà Nội Teller - Korean Desk - Giao dịch viên biết Tiếng Hàn làm việc tại Hà Nội.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (bắt buộc).
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong…