Create your CV - It only takes a few seconds

Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 707 jobs

Hồ Chí Minh - Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại

Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các hoạt động nhắc phí trước hạn qua điện thoại (trực tổng đài Thu hồi nợ).
 • Thuyết phục khách hàng thanh toán cho công ty.

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội

 • Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại_ Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại_RMCL Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại_RMCL Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại Nhân Viên Thu Hồi…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các công tác thu hồi nợ qua điện thoại tất cả các địa phương trong cả nước đối với các khoản vay không có tài sản đảm bảo như:

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại

AMG Collect
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 •  Tuân thủ quy trình làm việc về thu hồi nợ, đảm bảo chỉ tiêu được giao.
 •  Gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng đến hạn và yêu cầu khách hàng nợ quá hạn thanh toán…

NHÂN VIÊN NHẮC PHÍ - THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI - Việc làm ti...

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH US
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa trên danh sách được giao, thực hiện các cuộc gọi đi/đến về các khoản nợ quá hạn thanh toán.
 • Truy tìm thông tin khách hàng không thể liên lạc để thu thập…

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại

LOTTE Finance Vietnam
Hà Nội
 • Phối hợp hành động với các nhân viên thu hồi nợ trực tiếp để xử lý các khách hàng không thể tiếp cận được.
 • Gọi điện cho khách hàng để đôn đốc, thuyết phục khách…

NHÂN VIÊN NHẮC PHÍ - THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI - Việc làm mớ...

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH US
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa trên danh sách được giao, thực hiện các cuộc gọi đi/đến về các khoản nợ quá hạn thanh toán.
 • Truy tìm thông tin khách hàng không thể liên lạc để thu thập…

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại

Hà Nội
 • Chuyên viên Nhắc nợ qua điện thoại Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại.
 • Duy trì và sử dụng các thước đo hiệu quả để giám sát sự hiệu quả của hoạt động thu hồi…

NHÂN VIÊN NHẮC PHÍ/ THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

TECZO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
 • Tìm cách liên lạc những khách hàng bị mất liên lạc, tăng tỷ lệ thu hồi và giảm tổn thất nợ xấu.
 • Mỗi tuần thống kê và tổng kết về tình hình thu hồi nợ, đặc điểm…

Nhân viên nhắc nợ qua điện thoại

Dịch Vụ Hỗ TRợ Kinh Doanh
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Duy trì và cập nhật chính xác thông tin tài khoản nợ bao gồm số điện thoại, địa chỉ mới, tình hình theo dõi, chi tiết quá trình thu hồi nợ.