Create your CV - It only takes a few seconds

Thuận Phong Jandt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thuận Phong JandT
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thỏa thuận theo kinh nghiệm (từ 7-10tr) lt;br / gt;
 • A – Mô tả công việc:
 • Theo sát, đánh giá chất lượng của những khách hàng đã/ đang gửi kiện hàng/ lt;br / gt;

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Thuận Phong JandT
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thỏa thuận theo kinh nghiệm (từ 7-10tr) lt;br / gt;
 • A – Mô tả công việc lt;br / gt;
 • Xây dựng phát triển lộ trình chạy của từng tuyến xe , từng khu vực sao cho…

NHÂN VIÊN - Việc làm tiêu biểu

Thuận Phong JandT
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC lt;br / gt;
 • Tiếp nhận thông tin yêu cầu tuyển dụng của các bộ phận.
 • Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện công tác tuyển dụng dựa trên kế hoạch…

GIÁM SÁT KHU VỰC - Việc làm tiêu biểu

Thuận Phong JandT
Bắc Ninh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC lt;br / gt;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về quản trị đội ngũ nhân viên tại Bưu cục (Điều động, kinh doanh, Tài chính, Giao nhận hàng … )…

NHÂN VIÊN C amp;B (CÔNG, LƯƠNG) - Việc làm tiêu biểu

Thuận Phong JandT
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận theo kinh nghiệm) lt;br / gt;
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC lt;br / gt;
 • Tổng hợp công lt;br / gt;
 • Trực tiếp tính lương hàng tháng lt;br / gt;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email