Thaiduongcapital jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
  • Đánh giá và tư vấn kiểm soát rủi ro trong đầu tư;
  • Chứng chỉ Chứng chỉ hành nghề:
ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Được thɑm giɑ thực hiện các dự án tư vấn và các nghiệp vụ đầu tư quản lý khác cho khách hàng;
  • Các công việc khác được chuyên viên hướng dẫn/ Trưởng đơn vị giao;
ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Lập các BC về DMĐT định kỳ và đột xuất;
  • Kiểm thử rủi ro trong phạm vi DM được giao;
  • Tham gia vào hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp đầu tư;
ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
  • Tư vấn khách hàng xây dựng danh mục và chiến lược đầu tư phù hợp;

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds