Create your CV - It only takes a few seconds

Thaiduongcapital jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
  • Đánh giá và tư vấn kiểm soát rủi ro trong đầu tư;
  • Chứng chỉ Chứng chỉ hành nghề:

THỰC TẬP SINH

ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Được thɑm giɑ thực hiện các dự án tư vấn và các nghiệp vụ đầu tư quản lý khác cho khách hàng;
  • Các công việc khác được chuyên viên hướng dẫn/ Trưởng đơn vị giao;

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DANH MỤC

ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập các BC về DMĐT định kỳ và đột xuất;
  • Kiểm thử rủi ro trong phạm vi DM được giao;
  • Tham gia vào hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp đầu tư;

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN

ThaiDuongCapital
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
  • Tư vấn khách hàng xây dựng danh mục và chiến lược đầu tư phù hợp;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email