Thực Phẩm La Cusina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • Điều khiển xe nâng, lên hàng, xuống hàng từ container.
 • Nâng hàng từ nơi sản xuất vào kho TP.
 • Nâng nguyên liệu từ kho di chuyển đến nơi sản xuất.
THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • Thực hiện giám sát chất lượng trong sản xuất.
 • Tốt nghệp Cao Đẳng- Đại Học chuyên ngành Hóa-Thực phẩm.
 • Duy trì hoạt động tuân thủ quy trình quy định hiện có.
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm TÀI XẾ XE NÂNG trong ngành Vận chuyển /…
THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương +1 location
 • Cùng với Phòng Kinh doanh xây dựng kế hoạch công tác cho bộ phận kinh doanh theo ngày/tuần/tháng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch công tác được duyệt và luôn…
THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng:
 • Màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật….
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ trong ngành Kỹ thuật…
THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • Thực hiện tốt các mục tiêu chất lượng do công ty đề ra cho công tác vận hành.
 • Thực hiện hoạt động bảo trì tự chủ đảm bảo máy móc hoạt động ở điều kiện tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 35 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN trong ngành Kế toán …
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 22 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY trong ngành Sản…
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LA CUSINA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 4 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN SALE ADMIN trong ngành Thư ký…