Thẩm Định Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 939 jobs
Việt Nam
 • Trung tâm Tín dụng – Khối Tín dụng (Hội sở HCM) tuyển dụng nhân sự cho vị trí Chuyên viên Thẩm định tín dụng (ưu tiên ứng viên có chuyên môn về cấp tín dụng,…
TM DV SAIGON CREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc của Thẩm Định:
 • Kiểm tra phát hiện rủi ro gian lận trong quá trình thẩm định;
 • Thẩm định, đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ vay vốn phù hợp…
Kiên Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
VNCB
Hà Nội
 • Có kiến thức và thực tiễn về Quản trị rủi ro Tín dụng.
 • Mẫu thông tin ứng viên theo quy định của CB.
 • Có hiểu biết về hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là các rủi ro…
Hà Nội
 • Thẩm định điện thoại và có đề xuất thẩm định thực địa theo quy định.
 • Đảm bảo về mặt thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của việc thẩm định khoản cấp tín dụng.
Tiền Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
Bình Phước
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
SÀI GÒN BPO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Dựa trên các chỉ định và quy trình thẩm định đã được ban hành, tiến hành thẩm định các đơn xin vay và ra quyết định.
 • Khám sức khỏe định kỳ.
 • Thứ Hai đến Thứ Sáu:
Ninh Thuận
7.500.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.